بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات لحظه‌ای: 1397/06/31
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 21,916 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 21,787 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/31
کل خالص ارزش دارائی ها 314,984,163,615 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 21,787 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 21,767 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 21,916 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 14,457,539

صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/11/05

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

بازارگردان:

تأمين سرمايه سپهر

مدیران سرمایه گذاری:

فرشته فـلاح اقبال پور، سحر فرهمندي، مژده بادي اللهي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

نمودار‌ها